Home About project Partners E-learning Instrument Glossary Multimedia Dissemination Contact

OptimTex multilingual glossary of terms

This Glossary is meant to offer the students support for learning key textile terms of the 6 educational modules in all the languages of the project.
LANGUAGETERMVlákno PAN
EN
CZ
NL
PT
RO
SI
DEFINITIONPAN je zkratka pro polyakrylonitril, takže vlákno PAN je vlákno vytvorené z této syntetické semikrystalické organické polymerní pryskyrice ((C3H3N)n). Jedná se o termoplast, který však degraduje ješte pred roztavením. PAN vlákna jsou chemickým prekurzorem velmi kvalitních uhlíkových vláken. Za tímto úcelem se PAN nejprve tepelne oxiduje za vzniku PANOX (oxidované PAN vlákno) a poté se karbonizuje pri teplote nad 1000 °C v inertní atmosfére.
PICTURE (optional)
Back"This project has been funded with support from the European Commission"
This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
............................................
@INCDTP - Bucharest 2021