Home About project Partners E-learning Instrument Glossary Multimedia Dissemination Contact

OptimTex multilingual glossary of terms

This Glossary is meant to offer the students support for learning key textile terms of the 6 educational modules in all the languages of the project.
LANGUAGETERMAKP
EN
CZ
NL
PT
RO
SI
DEFINITIONAnalýza konecných prvku je numerická metoda pro rešení parciálních diferenciálních rovnic a integrálních rovnic vytvorených na základe složitých problému. Matematika metody konecných prvku je elegantní, ale pokrocilá, protože je založena na tzv. slabé formulaci problému. Naštestí existuje mnoho softwarových balíku, které umožnují rešit standardní problémy pomocí metody konecných prvku, aniž by bylo nutné této technice plne rozumet.
PICTURE (optional)
Back"This project has been funded with support from the European Commission"
This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
............................................
@INCDTP - Bucharest 2021