Home About project Partners E-learning Instrument Glossary Multimedia Dissemination Contact

OptimTex multilingual glossary of terms

This Glossary is meant to offer the students support for learning key textile terms of the 6 educational modules in all the languages of the project.
LANGUAGETERMSítování
EN
CZ
NL
PT
RO
SI
DEFINITIONSítování je rozdelení cásti, kterou chceme simulovat (napr. rozložení tepla nebo vznik napetí po pusobení síly), na malé cásti zvané bunky. Pro 2D soucást jsou tyto bunky trojúhelníky nebo obdélníky, zatímco pro 3D soucást mohou být mnohosteny. Obe tyto bunky mají presne definované rohové body, které nazýváme uzly, a mezi nimi probíhají cáry. Software pro simulacní analýzu bude mít komponentu pro kreslení dílu a komponentu pro rozdelení tohoto dílu na bunky, což je komponenta sítování. Teprve poté, co je toto provedeno, muže zacít analýza. Kvalita analýzy bude záviset na kvalite síte.
PICTURE (optional)
Back"This project has been funded with support from the European Commission"
This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
............................................
@INCDTP - Bucharest 2021