Home About project Partners E-learning Instrument Glossary Multimedia Dissemination Contact

OptimTex multilingual glossary of terms

This Glossary is meant to offer the students support for learning key textile terms of the 6 educational modules in all the languages of the project.
LANGUAGETERMTekstura
EN
CZ
NL
PT
RO
SI
DEFINITIONTeksturo pri tkaninah imenujemo tudi topografija povrsine. Opisuje naravo povrsine, ki jo dolocajo razporeditev (prevladujoci vzorec povrsine), hrapavost povrsine (nepravilnosti povrsine) in valovitost (nepravilnosti z razmiki, ki so vecji od hrapavosti povrsine). Vsaka tkanina ima svojo teksturo, vendar jo je v programski opremi zelo tezko pravilno predstaviti, zato so za pridobitev dobre simulirane podobe tkanine potrebni priblizki. Od teksture je odvisno, kako se od tkanine odbija svetloba in kaksen otip je tkanine.
PICTURE (optional)
Back"This project has been funded with support from the European Commission"
This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
............................................
@INCDTP - Bucharest 2021