Home About project Partners E-learning Instrument Glossary Multimedia Dissemination Contact

OptimTex multilingual glossary of terms

This Glossary is meant to offer the students support for learning key textile terms of the 6 educational modules in all the languages of the project.
LANGUAGETERMModelování textilní me-chaniky v mezomerítku
EN
CZ
NL
PT
RO
SI
DEFINITIONInženýri chtejí pochopit, jak se látky chovají za ruzných okolností, a podle toho je modelují. To lze provádet v ruzných merítkách. Pri makromodelování se modeluje tkanina jako tenká deska, která pokrývá objekt, napríklad cloveka. V tomto modelu nejsou prítomny žádné príze. Pri mikromodelování se zvetší detailní složky látek: vlákna tvorící prízi, která je v látce prítomna, a nekdy i hloubeji: polymery nebo ruzné slupky v bavlnených vláknech. Modelování v mezomerítku je úrovní mezi temito typy modelu: není tak hrubé, aby bylo možné získat pouze aproximaci, ale také není príliš podrobné, což by vedlo k príliš dlouhé dobe výpoctu. Pro modelování textilní mechaniky to obvykle znamená, že se pri simulaci uvažují príze, ale nikoli vlákna, která jsou soucástí prízí. TexGen je softwarový nástroj, který dokáže vytvorit virtuální príze pro použití v takovém modelování v mezomerítku.
PICTURE (optional)
Back"This project has been funded with support from the European Commission"
This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
............................................
@INCDTP - Bucharest 2021