Home About project Partners E-learning Instrument Glossary Multimedia Dissemination Contact

OptimTex multilingual glossary of terms

This Glossary is meant to offer the students support for learning key textile terms of the 6 educational modules in all the languages of the project.
LANGUAGETERMMikrotopický snímek z mikroskopu
EN
CZ
NL
PT
RO
SI
DEFINITIONObraz rezu materiálem získaný po použití mikrotomu. Mikrotom je rezací nástroj, který slouží k vytvárení extrémne tenkých rezu materiálu, tzv. rezu. Ty lze poté fotografovat, napr. pomocí kamery umístené na mikroskopu. Pro získání tenkých rezu pro mikroskopickou analýzu se látka nejprve vloží do pruhledné pryskyrice, která se vytvrdí. Vzniklou tuhou strukturu lze poté rezat mikrotomem.
PICTURE (optional)
Back"This project has been funded with support from the European Commission"
This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
............................................
@INCDTP - Bucharest 2021